bareflort.no - Vilkår for Bruk

Vennligst les følgende vilkår for bruk nøye:

Velkommen til bareflort.no Tjeneste. Din enighet med alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen "Avtalen" er påkrevd før Du kan bruke tjenesten (heretter referert til som "Tjenesten" eller "Nettstedet") til bareflort.no. Ditt samtykke er nødvendig før operatørene på bareflort.no vil gi Deg autorisert tilgang til databasene for å se eller bruke bilder, videoer, tekster eller grafikk ("Innhold") tilbudt på eller gjennom Nettstedet. Hvis Du ikke godtar vilkårene og betingelsene nedenfor, vil Du ikke få tilgang til "kun voksne"-delene av Nettstedet, serverne til bareflort.no eller se, laste ned og ellers bruke "kun voksne"-Innholdet tilgjengelig på eller gjennom Nettstedet.

DET ER VELDIG VIKTIG AT DU LESER HELE DENNE AVTALEN ETTERSOM DU VED Å SE PÅ ELLER LASTE NED INNHOLD PÅ bareflort.no ELLER BRUKER EN HVILKEN SOM HELST ANNEN TJENESTE GITT AV EIERNE ELLER OPERATØRENE AV NETTSTEDET, VIL BETY AT DU UTTRYKKELIG GODTAR ALLE FØLGENDE VILKÅR, BETINGELSER OG ANDRE BESTEMMELSER FREMSATT I DENNE AVTALEN.

bareflort.no forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å endre, legge til eller slette deler av disse Vilkårene og Betingelsene når som helst og uten varsel. Vi vil publisere endringene i disse Vilkårene og
Betingelsene for Bruk og Brukeravtalen på "Vilkår og Betingelser for Bruk"-siden og angi datoen for siste revisjon øverst på "Vilkår og Betingelser for Bruk"-siden. Din fortsatte bruk av Tjenesten eller Nettstedet etter slike endringer innebærer at du aksepterer de nye Vilkårene for ruk. Hvis du ikke godtar å forholde deg til Vilkårene og Betingelsene for bruk, må du ikke bruke eller gå inn på (eller fortsette å bruke eller gå inn på) Tjenesten eller Nettstedet. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke Nettstedet for å avgjøre om det har oppstått endringer i disse Vilkårene og Betingelsene for Bruk og å gjennomgå disse endringene.

1. Partene i denne Avtalen er du og P.O. Box 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica, operatøren av bareflort.no ("Selskapet"). Begrepene "vi" og "oss" brukes om hverandre i denne Avtalen for å henvise til Selskapet (noen ganger også kalt bareflort.no). Gjennom fortsatt bruk av Nettstedet eller innhold knyttet til det, og etter en nøye overveielse som både Du og Selskapet anser som tilstrekkelig, aksepterer Du herved å være bundet av alle vilkår og betingelser fremsatt i denne Avtalen.

2. Akseptere Seksuelt Innhold. Du aksepterer herved at Innholdet som er gjort tilgjengelig på, i, via eller i forbindelse med Nettstedet av Selskapet og/eller andre parter som kan gjøre Innhold tilgjengelig på, i, via eller i forbindelse med Nettstedet ("Tilknyttede Innholdsleverandører") og annet materiale tilgjengelige på, i, via eller i forbindelse med Nettstedet, inkluderer eksplisitte visuelle lyd- og/eller tekstskildringer med nakenhet og seksuelle aktiviteter. Du aksepterer videre at Du ikke finner slikt innhold støtende og at Du, gjennom å akseptere disse vilkårene og betingelsene, garanterer for Selskapet og Tilknyttede Innholdsleverandører at Du bevisst, og med hensikt ønsker tilgang til slikt seksuelt eksplisitt materiale for personlig bruk.

3. Aldersbegrenset Materiale og Aldersbegrenset Tilgang. Ingen personer under 18 år (21 år der 18 år ikke er myndighetsalderen) kan direkte eller indirekte se, inneha eller bruke noe av innholdet på Nettstedet, få tilgang til Selskapets datamaskiner for å få tak i kopier av Innholdet til Selskapet eller Tilknyttede Innholdsleverandører eller bestille varer og tjenester som markedsføres i, på, gjennom Nettstedet eller tilknyttede linker.

4. Bekreftelse På At Du Er Voksen. DU BEKREFTER OG GARANTERER HERVED AT DU I ØYEBLIKKET ER OVER 18 ÅR GAMMEL (21 ÅR DER 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHETSALDEREN).

5. Du bekrefter at du forstår at det finnes kommersiell foreldrekontroll tilgjengelig (som maskinvare, programvare eller filtreringstjenester) som kan hjelpe deg med å begrense tilgangen til materiale som er skadelig for mindreårige. Hvis du er interessert i å lære mer om slik beskyttelse, finnes det mer informasjon tilgjengelig på www.cybersitter.com , www.netnanny.com  eller andre lignende nettsteder. (Disse linkene er oppgitt kun for det formålet å opplyse og er ikke tiltenkt som en godkjenning av deres virksomheter, tjenester eller policyer. P.O. Box 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica er ikke på noen måte tilknyttet dem.)..

6. KVALIFISERING Et medlemskap hos bareflort.no er kun for voksne og er ugyldig der et slikt medlemskap er forbudt. Ved å bruke Nettstedet erkjenner og garanterer du at du har rett til, autoritet til og kapasitet til å inngå denne Avtalen. Videre bekrefter du at:
    6.1. Du ikke skal tillate uautoriserte personer tilgang til Nettstedet gjennom Dine handlinger eller forsømmelser.
    6.2. Du velger å besøke Nettstedet frivillig fordi du ønsker å se, lese eller høre innholdet som som finnes tilgjengelig, enten for personlig underholdning, informasjon, nytelse eller opplæring.
    6.3. Du ikke har varslet noe myndighetsorgan om at du ikke ønsker å motta seksuelt orientert materiale.
    6.4. Etter Din vurdering aksepterer en gjennomsnittlig voksen i miljøet du lever i innhold med villige voksne i omstendigheter som dette, isolerer mindreårige og uvillige voksne på rimelige måter fra slikt innhold og kommer ikke til å finne slikt materiale fornærmende og åpenbart støtende. Videre erkjenner og garanterer du at du kjenner til normene i miljøet ditt knyttet til slikt seksuelt orientert materiale og at innholdet som du forventer å komme over ikke bryter med disse normene.

7. KONTOER OG PASSORD. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til Medlemsnavnet og passordet ditt. Du er ansvarlig for all bruk av din konto, uansett om den er autorisert av deg eller ikke. Du samtykker i å straks underrette bareflort.no om uautorisert bruk av kontoen. Du samtykker også i å betale alle kostnader som påløper som følge av bruk av din konto, enten via egen bruk eller bruk av andre som er godkjent av deg.

8. MEDLEMSKAP Det finnes ulike nivåer av medlemskap som kan være tilgjengelig for Deg gjennom Tjenesten. Medlemskapet med det høyeste nivået gir deg den største tilgangen til Medlemsinnhold på Nettstedet.

9. Konsekvenser Av Å Oppgi Falsk Alder Eller Lokalisasjon. Du bekrefter herved at Du forstår og godkjenner at tilgang til de aldersbegrensede delene av Nettstedet, eller Innhold gjort tilgjengelig av Selskapet eller Tilknyttede Innholdsleverandører, av en mindreårig utgjør uautorisert tilgang til Selskapets datamaskiner og databaser utover den autorisasjonen som uttrykkelig er gitt av Selskapet i denne Avtalen og at slik uautorisert tilgang krenker og utgjør en overtredelse av selskapets eiendom. Videre vil dette være et forsettlig brudd på opphavsrettene, som alle er beskyttet av lovene i Italia og i andre land, på Nettsiden og Innholdet som eies av Selskapet og/eller andre parter som vises i, på eller via Nettstedet. Videre bekrefter du at Du forstår at enhver slik uautorisert tilgang til Nettstedet og/eller Innhold fra Selskapet eller Tilknyttede Innholdsleverandører på Selskapets datamaskiner kan gjøre Deg erstatningsansvarlig samt gjenstand for potensiell strafferettslig forfølgelse.

10. Bevilgning Av Begrenset Lisens. Du godtar og samtykker til at alt materiale som finnes på eller via Nettstedet er proprietært og utgjør verdifulle opphavsretter, varemerker og andre immaterielle eiendeler som eies av eller lisensieres Selskapet. Ut ifra de anerkjennelser, garantier og bekreftelser Du har gitt til denne Avtalen, og med din bekreftelse på at Du er over 18 år, gir Selskapet Deg herved en lisens for én bruker som kan brukes til å få tilgang til Selskapets servere og dermed Nettstedet for personlig bruk, ikke-kommersiell underholdning samt opplysning.

11. AVGIFTER OG KANSELLERING Avgifter for bruk eller abonnering kan ha blitt belastet ved registrering. Du bekrefter og godkjenner herved at, med mindre ditt Medlemskap opphørte som følge av brudd på Nettstedets Vilkår og Betingelser for Bruk, hvis Medlemskapet ditt avsluttes av bareflort.no vil passordet og brukernavnet ditt fjernes fra systemet på slutten av den aktuelle Medlemskapsperioden, og at du vil motta alle fordeler knyttet til Medlemskapet ditt frem til slutten av en slik periode. Du godtar at hvis du avslutter Medlemskapet hos bareflort.no når som helst etter at du har betalt for det (for eksempel 20 minutter etter at du registrerte deg), vil du uansett belastes hele Medlemskapsavgiften for den gjeldende perioden.
11.1 For å avslutte ditt månedlige Medlemskap må du varsle bareflort.no om ditt ønske om dette via e-post til fakturaavdelingen, minst fem (5) dager før utløpsdatoen i henhold til dine Medlemsvilkår. For å avslutte denne avtalen må du sende eller levere en signert og datert melding med informasjon om at du, kjøperen, sier opp denne avtalen, eller en lignende formulering. Denne meldingen må sendes via e-post til: support.bareflort.no.

12. Avslutning av Din Lisens og Rett Til Å Bruke Nettstedet. Du bekrefter og godkjenner at Vi kan, etter eget skjønn, avslutte eller suspendere Din tilgang til, alle eller deler av, Nettstedet, når som helst, uten varsel og grunn, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, brudd på denne Avtalen. Uten å begrense generaliteten til det foregående, enhver bedragersk, krenkende, fornærmende eller annen ulovlig aktivitet, kan være grunnlag for å avslutte Din tilgang til, alle eller deler av, Nettstedet etter vårt eget skjønn, og du kan bli anmeldt til et passende rettshåndhevelsesorgan.

13. Viktige Begrensninger På Bruk Og Tilgang. Du anerkjenner og aksepterer at Du kun kan få tilgang til å, se, laste ned og motta materiale tilgjengelig på eller via Nettstedet, inkludert Innhold fra Innholdsleverandører i samsvar med disse vilkårene og betingelsene samt andre begrensninger angitt i denne Avtalen og som publiseres på Nettstedet, noe som inkluderer spesifikke vilkår og betingelser knyttet til anskaffelse av Innhold fra Innholdsleverandører og publiserte revisjoner av denne Avtalen. Du kan kun gå inn på, og bruke, Nettstedet via én datamaskin om gangen, og Du kan kun lage én kopi av de delene av Nettstedet Du har tilgang til for egen og personlig, ikke-kommersiell underholdning, bruk og nytelse. Du kan ikke bruke innholdet til noe som helst kommersielt formål. Du kan ikke publisere eller gi deler av Nettstedet eller Innholdet fra Innholdsleverandørene videre til andre personer uten skriftlig tillatelse på forhånd av Selskapet. Slik forbudt bruk inkluderer, men er ikke begrenset til, e-poster, telefonmeldinger eller annen publisering av Nettstedet eller Innhold fra Innholdsleverandører som helhet eller i deler, på et hvilket som helst nettsted, inkludert, men ikke begrenset til sosiale nettverk (for eksempel Facebook eller Instagram), uavhengig av om noen av de nevnte bruksområdene er kommersielle eller ikke-kommersielle. Alt slik uautorisert bruk utgjør bevisst brudd på opphavsretten og kan føre til alvorlige rettslige følger.

14. NETTUTSENDINGER: bareflort.no BENYTTER SEG AV VIRTUELLE PROFILER SOM IKKE KORRESPONDERER TIL FAKTISKE MEDLEMMER:
    

Viktig informasjon vennligst les!

14.1 bareflort.no oppfordrer Deg til å bruke tjenestene til NETTUTSENDINGER for å forbedre kommunikasjonen, underholdningen og Din totale opplevelse og fornøyelse på nettstedet. 14.2 En NETTUTSENDING kan være en digital skuespiller, avatar eller en syntespian (for eksempel en datamaskingenerert "person" eller "figur"). NETTUTSENDINGER kan være ansatt av bareflort.no eller en tredjepart for å forbedre din nettopplevelse. For eksempel kan en NETTUTSENDING gi en elektronisk introduksjon til nye eller eksisterende bareflort.no funksjoner eller funksjonaliteter samt fraråde upassende oppførsel. 14.3 Ved å godta og akseptere disse Vilkårene bekrefter Du at Du forstår og godtar NETTUTSENDINGS-tjenesten. Du erkjenner at Du forstår at noen profiler og Medlemmer som vises ikke er faktiske medlemmer på nettstedet. NETTUTSENDINGER er ikke knyttet til andre brukere av nettstedet, men sendes til Deg i et forsøk på å fremme bredere fornøyelse, ytterligere aktivitet og større deltakelse på alle våre Tjenester. DU KAN NÅR SOM HELST AVSLUTTE ABONNEMENTET ELLER KOMME MED FORESPØRSEL OM Å IKKE sDELTA I NETTUTSENDINGSTJENESTEN VED Å KONTAKTE support.bareflort.no. 14.4 NETTUTSENDINGS-tjenestene kan inkludere publisering av informasjon, bilder og/eller kommunikasjon rettet mot Deg. Slike meldinger kan være utformet som tillatt kommunikasjon på nettstedet. 14.5 Utplasseringen av våre NETTUTSENDINGS-tjenester har som formål å tilrettelegge for Kontoutvikling, forbedre opplevelsen til brukeren, Medlemmer og/eller Abonnenter, muliggjør intern nettverksanalyse, kvalitetskontroll, opplyse og underholde brukere, Medlemmer og/eller Abonnenter og/eller sikre konformitet til disse Vilkårene.         14.6 NETTUTSENDINGS-tjenesten brukes også til å gi analyse, tilbakemelding, trender, mønstre, sosiale gjengivelser og informasjon som et hjelpemiddel til å overvåke systemet vårt og overholde våre driftsstandarder.         14.7 Ved å godta disse Vilkårene, bekrefter og godtar du at informasjon eller bilder som vises til deg via en NETTUTSENDINGS-profil ikke er relatert til en faktisk person, men har blitt inkludert for de ovennevnte formålene.         14.8 Du forstår, anerkjenner og godtar at eventuell involvering eller kommunikasjon med vår NETTUTSENDING kan overvåkes for å administrere konformitet med disse Vilkårene. Vi forbeholder oss også retten til å benytte NETTUTSENDINGER i Nettstedets Tjenester nå og/eller i fremtiden.         14.9 Du forstår, anerkjenner og godtar at eventuell involvering eller kommunikasjon med vår NETTUTSENDING kan overvåkes for å administrere konformitet med disse Vilkårene. Vi forbeholder oss også retten til å benytte NETTUTSENDINGER i Nettstedets Tjenester nå og/eller i fremtiden.         14.10 Våre NETTUTSENDINGS-profiler har tillatelse til, men er ikke forpliktet til, å overvåke innholdet og materialet lagt til Nettstedet og omkringliggende Kontoer. Eventuelle mistenkelige kontoer som kan sette våre medlemmer i fare vil bli fjernet uten nøling for å gi den best mulige og sikreste Tjenesten.         14.11 Hvis Du svarer på, eller påbegynner kommunikasjon eller samspill med våre NETTUTSENDINGER, forstår, anerkjenner og aksepterer du at alle svar eller utvekslinger mellom NETTUTSENDINGEN og Deg er utelukkende til underholdningsformål og vil ikke resultere i et fysisk møte mellom NETTUTSENDINGEN og deg, men er for å formidle Din overholdelse av disse Vilkårene samt stimulere Din aktivitet gjennom Tjenestene.         14.12 På samme måte setter Du pris på og forstår at enhver kommunikasjon fra NETTUTSENDINGEN kan sendes til flere kontoer på samme eller tilsvarende tid(er). I tillegg forstår du at du ikke er garantert et svar eller samspill med noen av våre NETTUTSENDINGER eller andre brukere av Nettstedet. NÅR DU HAR OPPRETTET EN KONTO PÅ NETTSTEDET, FORSTÅR DU OG ANERKJENNER AT ENHVER BETALENDE ABONNENT VIL HA MULIGHETEN TIL Å AVSLUTTE NETTUTSENDINGENE PÅ EGEN DISKRESJON. bareflort.no anerkjenner at noen betalte Abonnenter vil ha mulighet til å forhindre kommunikasjon fra disse NETTUTSENDINGENE. Dette virtuelle Samspillet kan enkelt slås av ved å sende en forespørsel til support.bareflort.no Vær oppmerksom på at hvis en Abonnent slår av NETTUTSENDINGENE, kan ikke vårt supportteam fullstendig overvåke alle brukeres konformitet til disse Vilkårene.
15. Servicemerker. bareflort.no™ er et Servicemerke lisensiert av Selskapet. Ingen bruk av dette merket, enten av Deg eller andre Brukere, er tillatt uten skriftlig tillatelse og godkjennelse av Selskapet på forhånd. 16. Innhold Publisert av Medlemmer:         16.1 bareflort.no tar ikke på seg noe som helst ansvar, i henhold til loven og som angitt i en hvilken som helst anstendighetslov, for innhold levert av tredjeparter og Medlemmer. Ingenting i denne avtalen har som hensikt å fraskrive eller fjerne slik immunitet. Du forstår og godkjenner at bareflort.no kan slette innhold, meldinger, bilder, eller profiler (samlet referert til som “Medlemsinnhold”) som etter en bedømming av bareflort.no anses for å bryte Vilkårene og Betingelsene for Bruk, eller som krenker rettigheter, skader eller truer sikkerheten til bareflort.no eller dets Medlemmer. 16.2 Du er den eneste ansvarlige for innholdet du publiserer, eller viser, (heretter “publiserer”) på Nettstedet til bareflort.no eller overfører til andre Medlemmer hos bareflort.no gjennom Tjenesten.         16.3 Ved å publisere innhold på et hvilket som helst område på bareflort.no godkjenner du automatisk og garanterer overfor bareflort.no og dets Medlemmer at du har en ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fullt betalt og verdensomspennende rettighet til å bruke, kopiere, vise og distribuere slik informasjon og innhold samt bearbeide det (gjennom å innlemme det i annet materiale og overføre det til andre medier) og viderelisensiere det. Se vår Personvernpolicy for vilkår knyttet til personvern. 16.4 bareflort.no skal ha mulighet til, og kan komme til, å etterforske og igangsette passende rettslige skritt, etter eget skjønn, mot enhver som krenker denne bestemmelsen i tillegg til å, men ikke begrenset til, fjerne krenkende kommunikasjon fra Nettstedet eller Tjenesten og avslutte Medlemskapet til vedkommende. Den følgende listen er er ufullstendig liste over hva slags innhold som ikke er tillatt eller er forbudt på Nettstedet. Den inkluderer, men er ikke begrenset til:   innhold som åpenbart er støtende for nettsamfunnet, som for eksempel fremmer rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade mot ethvert individ eller enhver gruppe; innhold som trakasserer, invaderer privatlivet til andre personer eller gir støtte til dette; innhold i form av “søppelpost”, “kjedebrev” eller uønsket kommersiell e- post samt “spamming” informasjon som du vet er falsk, misledende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig eller ærekrenkende;   innhold som fremmer en ulovlig eller uautorisert kopi av en annen persons opphavsrettsbeskyttede verk, som det å overlevere piratkopierte programvarer eller linker til dem, overlevere informasjon som har som hensikt å omgå produsentinstallerte kopibeskyttelsesenheter eller spre piratkopiert musikk eller linker til piratkopierte filer med musikk;  innhold med begrensede eller passordbeskyttede sider, eller gjemte sider eller bilder (de som ikke er linket til eller fra en annen tilgjengelig side); innhold med pornografisk eller seksuelt eksplisitt materiale av en kommersiell natur; innhold der personer under atten (18) år utnyttes seksuelt eller på en voldelig måte; materiale som involverer forbannelse, banning, incest, dyresex, forfalskning av kjønn, vold, nekrofili, utgivelse for å være andre Medlemmer, truing med selvmord eller skade mot seg selv;  innhold som gir instruksjoner om ulovlige aktiviteter som det å kjøpe eller lage ulovlige våpen, krenke noens personvern eller skape datavirus; innhenting av passord eller identifiserende personopplysninger fra andre brukere for kommersielle eller ulovlige formål; reklame som sendes i chat eller direktemeldinger; kommersiell virksomhet eller salg uten vårt skriftlige samtykke som konkurranser, lotterier, byttehandel, reklame og pyramidespill. 16.5 Du godtar å bruke Tjenesten til bareflort.no på en måte som overensstemmer med alle gjeldende lover og forskrifter i den jurisdiksjonen du bruker Nettstedet.         16.6 Du godtar at du ikke vil bruke roboter, søkeroboter, andre automatiske enheter eller manuelle prosesser for å overvåke eller kopiere våre nettsider eller innholdet på disse uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Du samtykker videre at du ikke vil bruke enheter, programvarer eller rutiner til å omgå, forstyrre eller forsøke å forstyrre driften til Nettstedet. Du samtykker også til at du ikke kommer til å foreta tiltak som innebærer en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur. Mye av informasjonen på Nettstedet vårt oppdateres i sanntid og eies av, eller har blitt lisensiert til, bareflort.no av våre brukere eller tredjeparter. 16.7 Du har ikke rett til å drive med markedsføring, eller oppfordre til dette, overfor andre Medlemmer i den hensikt å kjøpe eller selge produkter eller tjenester via Tjenesten. Du kan ikke sende kjedebrev eller søppelpost til andre Medlemmer på bareflort.no. Selv om bareflort.no hverken kan, eller driver med, overvåkning av sine Medlemmer utenfor Nettstedet, strider det også mot disse reglene å bruke enhver opplysning man har fått tilgang til via Tjenesten til å trakassere, misbruke, eller skade andre mennesker samt til å kontakte, selge eller sende reklame til et hvilket som helst Medlem, uten deres skriftlige samtykke på forhånd.         16.8 Profilen din (og dens innhold) kan være søkbar, og du kan ha mulighet til å søke etter profilene (og innholdet) til Medlemmene registrert på andre nettsteder som drives av Tjenesten, som nærliggende eller private merkevarer osv. Denne funksjonen kan la deg komme i kontakt med Medlemmer på andre tilknyttede nettsteder.           16.9 Din profil (og innholdet) kan være søkbar via offentlig tilgjengelige søkemotorer fra tredjeparter. 17. Akseptabel Brukspolicy for Innhold Publisert på Nettstedet:        17.1 bareflort.no krever ikke eierskap av noe som helst Innhold du publiserer eller gjør tilgjengelig på Nettstedet. Med hensyn til innhold du sender inn eller gjør tilgjengelig på offentlig tilgjengelige områder på Nettstedet bareflort.no, gir du bareflort.no følgende verdensomspennende, royaltyfrie og ikke-eksklusive lisenser når det er aktuelt:        17.2 Med hensyn på Innhold du publiserer eller gjør tilgjengelig på offentlige områder på bareflort.nos Nettsted, lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, vise offentlig slikt Innhold på bareflort.no kun med den hensikt å fremme Nettstedet bareflort.no og Tjenesten. Denne lisensen gjelder bare så lenge du velger å fortsette med å tilgjengeliggjøre slikt Innhold på Nettstedet bareflort.no og opphører med umiddelbar virkning i det øyeblikket du eller bareflort.no fjerner dette innholdet fra Nettstedet. 17.3 Med hensyn på bilder, grafikk, lyder eller video du publiserer eller gjør tilgjengelig på offentlige områder på bareflort.nos Nettsted, lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, vise offentlig slikt Innhold på bareflort.no kun med den hensikt å fremme Nettstedet bareflort.no og Tjenesten. Denne lisensen gjelder bare så lenge du velger å fortsette med å tilgjengeliggjøre slikt Innhold på Nettstedet bareflort.no og opphører med umiddelbar virkning i det øyeblikket du eller bareflort.no fjerner dette innholdet fra Nettstedet.        17.4 Med hensyn på Innhold annet enn bilder, grafikk, lyd eller video du publiserer eller gjør tilgjengelig på offentlige områder på bareflort.nos Nettsted, gir du bareflort.no evigvarende, ugjenkallelig og fullt ut lisensierbar lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, vise offentlig slikt innhold (helt eller delvis) og innlemme slikt Innhold i annet arbeid i et hvilket som helst format eller medium som nå er kjent eller som vil utvikles i fremtiden.         17.5 Vi forbeholder oss retten til å bruke utdrag av tekst og bilder fra Profiler eller Utvalgte Medlemmer, sammen med ditt kallenavn (Medlems-/Brukernavn), og bruke dem i annonser og til markedsføring av Nettstedet bareflort.no og dets partnere. 18. Skadeerstatning For Uautorisert Bruk Av Innhold, Nettside Eller Annet Materiale. Du anerkjenner at du er personlig ansvarlig for alle brudd på denne Avtalen fra Din side. Du samtykker også til å erstatte Selskapet og selskapets styremedlemmer, tjenestemenn, ansatte, uavhengige entreprenører, annonsører, tilknyttede selskaper, leverandører, agenter og advokater og deres etterfølgere og ta ansvar for alle skader direkte, indirekte og/eller som følge av dine brudd på denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle skader som følge av forsøk på, eller faktisk, uautorisert, tilgang, nedlasting, visning, kopiering eller distribusjon av Nettstedet, helt eller delvis, av Deg alene eller med eller under ledelse av andre personer, inkludert, men ikke begrenset til, statlige organer. Slik erstatning inkluderer, men er ikke begrenset til, alle direkte skader samt følgeskader som følge av slike uautoriserte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer og kostnader knyttet til sivile rettssaker. 19. Du Har Ikke Rett Til Å Overføre Dine Tilgangsrettigheter Eller Andre Privilegier. Du skal ikke under noen omstendigheter ha rett til å overføre eller tildele Din lisens til å bruke Nettstedet, eller en eller flere andre lisenser til å bruke Innhold som du kan få tak i, på, via eller i forbindelse med Nettstedet. Du anerkjenner videre at ethvert forsøk på overføring eller tildeling av slike rettigheter er ugyldig. Alle passord som tildeles til bruk på eller i forbindelse med Nettstedet eller Innhold fra en Innholdsleverandør eller affiliate, er kun for Ditt personlige bruk. Du vil være ansvarlig for passordenes sikkerhet. Du må oppbevare passord fra Selskapet og/eller affiliater strengt konfidensielt, og Du godtar herved å gjøre dette. Hvis Du bruker et passord som Selskapet anser for å ikke være sikkert, kan Selskapet kreve at passordet endres, og/eller avslutte Din autoriserte tilgang til passordbeskyttede områder. Å dele passordet ditt med andre eller bruke andre metoder for uautorisert tilgang til Nettstedet for andre personer er strengt forbudt. Du godkjenner at om du på en eller annen måte blir involvert i brudd på systemets sikkerhet, eller om Selskapet eller affiliater til Nettstedet har grunn til å tro dette, skal Selskapet og alle affiliater til Nettstedet ha rett til å overlevere detaljer om slike brudd samt Dine personopplysninger til myndighetsorganer og systemadministratorer på andre nettsteder for å kunne hjelpe dem med å løse sikkerhetsproblemer, uten å pådra seg noe som helst ansvar overfor deg. 20. Oppførselskode. Du anerkjenner, garanterer og lover å bruke Nettstedet i henhold med følgende oppførselskode, og at vi kan velge å avslutte Dine rettigheter til å bruke, eller få tilgang til, Nettstedet og/eller Innholdet om du bryter noen av disse bestemmelsene. 20.1 Du vil ikke bruke Nettstedet til noen form for ulovlig adferd, trakassering eller støtende oppførsel, inkludert, men ikke begrenset til, publisering eller opplasting av kommunikasjon eller grafikk, video eller lydinnhold til Nettstedet som inneholder injurisk, ærekrenkende eller fornærmende uttalelser, eller et rasistisk, uanstendig eller støtende språk.        20.2 Du vil ikke bruke Nettstedet til å krenke personvernrettighetene, eiendomsrettigheter, inkludert immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en hvilken som helst person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, selskapets rettigheter, rettighetene til Nettstedets affiliater eller andre Nettstedbrukeres rettigheter.        20.3 Du vil ikke laste ned eller gå inn på innhold som er tilgjengelig på, eller er tilknyttet, Nettstedet som ikke overholder de allmenne normene som finnes i det miljøet som du ønsker at slikt innhold skal leveres eller overføres til. 21. Autorisasjon Og Tillatelse Til Å Kommunisere Med Deg. Vennligst les vår PERSONVERNPOLICY. Herved godkjenner Du og gir tillatelse til å bli tilsendt reklame, varsler, e-poster og annen kommunikasjon fra Selskapet og Nettstedets affiliater, Innholdsleverandører og/eller deres autoriserte agenter, representanter, etterfølgere, tilknyttede selskaper og entreprenører. Du anerkjenner og tillater at slik kommunikasjon kan inneholde hva som helst, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, eksplisitt nakenhet eller seksuelle skildringer, seksuelt språk og seksuelle situasjoner, inklusive de som involverer heteroseksualitet, homoseksualitet og transseksualitet. Du godtar at Selskapet ikke skal være underlagt forpliktelser eller begrensninger knyttet til salg av Din e- postinformasjon til tredjeparter for et hvilket som helst formål. Videre godkjenner Du at Din forespørsel, autorisasjon og tillatelse overfor Selskapet om å sende Deg slikt materiale og kommunikasjon som her nevnes, skal fortsette å gjelde helt til Du varsler Selskapet om at Du ønsker å slettes fra selskapets e-postliste. Hvis du gir et slikt varsel, godtar Du at Selskapet kun er forpliktet til å slette Deg fra Selskapets e-postliste, og ikke fra e-postlister fra eventuelle tredjeparter, uavhengig av hvordan slike parter fikk tak i e-postadressen Din via Selskapet. Du anerkjenner og godtar at Du selv må ta kontakt med slike tredjeparter for å bli slettet fra deres e-postlister. 21.1 Avbestillings- og Oppsigelsesbestemmelser. Du kan når som helst velge å ikke motta fremtidige e-postmeldinger fra Selskapet ved å klikke på “avslutt abonnement”-linken nederst på e-posten som ble sendt til deg fra Selskapet. 21.2 Godkjennelse av Personvernpolicy. Du godkjenner herved selskapets Personvernpolicy og frasier deg eventuelle krav mot Selskapet som kan oppstå i kjølvannet av dette. Personvernpolicy 21.3 Ingen Handling Som Følge Av Registrering I Et “Reservasjonsregister. Du godtar herved at Du ikke kommer til å gå til rettslige skritt mot Selskapet, Nettstedets Tjenesteleverandører eller andre av Nettstedets affiliater eller noen av de nevnte partenes hovedpersoner, ansatte eller agenter, som en direkte eller indirekte konsekvens av Din registrering av en e-postadresse, postadresse, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger i et statlig reservasjonsregister, etter at du har gitt slike registrerte kontaktopplysninger til Selskapet og/eller Nettstedets Innholdsleverandører samt tillatelse til å sende Deg e-post og så videre, i henhold til Avtalen over. Du godtar å stå ansvarlig for Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater og alle deres agenter for alle utgifter og skader som resulterer fra et hvilket som helst brudd på dette underavsnittet (21.3) og for ethvert rettslig skritt mot Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater på grunn av at disse har sendt e-post til deg etter at du har bedt om, eller godkjent, dette. 22. Bruk Av Nettstedet Til Å Kommunisere Med Andre Brukere, Nettstedets Innholdsleverandører Eller Affiliater. Utover hva som er nevnt tidligere så støtter, oppfordrer, anbefaler eller arrangerer ikke Selskapet personlig og sosial kontakt eller møter mellom brukere på Nettstedet eller mellom en bruker og en av Nettstedets individuelle Innholdsleverandører eller affiliater. Det forventes at du bruker sunn fornuft og tar passende forholdsregler for å sikre Din egen personlige sikkerhet og personvern i tilfelle Du velger å kommunisere med, eller møte, en person som Du har kommunisert med via Nettstedets offentlige områder eller chatter samt, hvis det finnes, materiale gitt av Selskapet eller en an Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater. Du godkjenner og samtykker til at Selskapet ikke skal holdes ansvarlig på noen som helst måte for utfallet av kontakt eller møter, enten personlig, via telefon eller på annen måte, som skyldes annonser som er plassert eller besvart, eller meldinger og kommunikasjon som sendes eller mottas av andre brukere av Nettstedet, Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater, eller via bruk, direkte eller indirekte, av Nettstedet. Du godtar videre at Selskapet ikke overvåker kommunikasjon mellom Nettstedets affiliater, Innholdsleverandører og brukere. Selskapet har ingen kontroll over slik kommunikasjon og gir ingen garantier med hensyn til karakter, sannferdighet, alder, helse eller andre attributter hos Nettstedets Innholdsleverandører, affiliater eller andre brukere av Nettstedet, noe som også inkluderer personer som plasserer annonser, profiler eller merknader på eller i tilknytning til Nettstedet. 22.1 Selskapet kan, etter eget skjønn, gi en tjeneste som gir autoriserte Brukere mulighet til å kommunisere og dele informasjon med andre Brukere eller personer som tilbyr tjenester til Brukere, som for eksempel Nettstedets Innholdsleverandører, eller til å publisere informasjon på, i eller via Nettstedet. Hvis selskapet gir en slik tjeneste, og hvis Du tar i bruk den, godtar Du at Du ikke vil publisere, sende inn, vise, spre eller på annen måte kommunisere noe nedsettende, ærekrenkende, feilaktig, krenkende, truende, støtende, uredelig, uanstendig, overdrevent voldelig, trakasserende eller på annen måte ufordelaktig og ulovlig materiale eller materiale som kan krenke eller overtre opphavsrett, varemerker, rettigheter til publisitet, personvernrettigheter eller andre rettigheter til andre mennesker. Du godtar at overføring av slikt materiale i Italia er strengt forbudt og av Selskapet. Videre godtar du at enhver overføring av slikt materiale av Deg utgjør en overtredelse av denne Avtalen som berettiger Selskapet til å, uten forhåndsvarsel og ansvar for skader eller tilbakebetaling, umiddelbart ta tilbake Dine rettigheter til å bruke Nettstedet. 22.2 Du bekrefter og aksepterer at Du, og ikke Selskapet, skal være den eneste ansvarlige for alle skader eller andre konsekvenser, forutsette og uforutsette, som oppstår fra informasjon som Du sender, publiserer, viser, sprer eller på annen måte kommuniserer via Nettstedet, selv om et krav om erstatning skulle oppstå etter avslutning av tjenesten. 22.3 Hvis Selskapet gir slike typer tjenester som nevnt her, godtar Du at alle meldinger og annen kommunikasjon som Du publiserer skal være tilgjengelig for alle andre brukere som er autoriserte til å bruke Nettstedet og aksepterer at alle slike meldinger og annen kommunikasjon ikke skal anses som privat eller sikker. Uavhengig av om Selskapet gir tjenester som er nevnt her, godtar Du herved at Du har blitt informert om at alle meldinger og annen kommunikasjon som Du sender inn til Selskapet, direkte eller via Nettstedet, kan leses av operatørene og/eller Selskapets agenter, uansett om de er de tiltenkte mottakerne eller ikke. 22.4 Selv om vi ikke har plikt til å overvåke eventuelle meldinger eller annet materiale som er publisert eller lastet opp til Nettstedet av tredjeparter, inkludert deg, forbeholder vi oss retten, men ikke forpliktelsen, etter vårt eget skjønn, til å overvåke fra tid til annen alt materiale som publiseres eller lastes opp på Nettstedet av tredjeparter, inkludert deg, når som helst og uten forhåndsvarsel, for å sikre overholdelse av Nettstedets retningslinjer og policyer for innhold. 22.5 Selv om vi ikke har plikt til å overvåke meldinger, annonser eller annet materiale publisert eller lastet opp på Nettstedet av tredjeparter, inkludert Deg, og heller ikke har ansvar for noe av dette innholdet, forbeholder vi oss retten, men ikke forpliktelsen, etter vårt eget skjønn og når som helst uten forvarsel, til å slette, flytte eller endre meldinger eller innhold, inkludert, men ikke begrenset til, annonser og offentlige publiseringer som vi mener bryter med Nettstedets Oppførselskode, enhver retningslinje for innhold og som vi ellers finner uakseptabelt. 22.6 Du bekrefter og godkjenner at Du skal ha det hele og fulle ansvaret for meldingsinnholdet og annet materiale Du laster opp på Nettstedet, hos Innholdsleverandører eller affiliater samt andre Brukere av Nettstedet. Du bekrefter og godkjenner videre at Du skal ha det hele og fulle ansvaret for alt av informasjon DU sender, viser eller mottar via Nettstedet, selv om et krav skulle oppstå etter avslutning av tjenesten. 22.7 Kommunikasjon I Chatterom Eller På Andre Offentlige, Ikke-private områder. Du forstår og anerkjenner videre at alle meldinger eller annet innhold som Du eller andre publiserer i Chatterom eller offentlige områder som finnes på Nettstedet, skal anses for å være lett tilgjengelig for allmennheten og bør derfor ikke anses som privat, konfidensiell eller proprietær. Som en konsekvens av dette bør Du ikke bruke Nettstedet til annen kommunikasjon som Du anser at bare Du og den tiltenkte mottakeren skal lese. Du er herved informert om at alle meldinger som kommer inn til Nettstedet kan leses av Nettstedets operatører, uansett om de er de tiltenkte mottakerne eller ikke. 23. Ansvarsfraskrivelse Og Ansvarsbegrensning Med Hensyn Til Nettstedets Innholdsleverandører, Affiliater, Andre Brukere, Andre Nettsted Og Tredjeparter. 23.1 Du bekrefter og godkjenner at Selskapet ikke skal holdes ansvarlig eller ha noe erstatningsansvar for kvaliteten, lovligheten eller andre aspekter knyttet til Innholdet som gjøres tilgjengelig for Deg på Nettstedet av Innholdsleverandører, affiliater, andre Brukere av Nettstedet eller tredjeparter. 23.2 Du bekrefter videre at Du forstår at vi ikke garanterer nøyaktigheten eller troverdigheten til meldinger, kommunikasjon, informasjon eller innhold av noe slag som postes, lastes opp eller leveres av andre brukere av Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til alle annonsører, og dermed kan Du ikke holde selskapet ansvarlig i forbindelse med verifisering, nøyaktigheten av slike meldinger, kommunikasjon, informasjon eller innhold av noe slag gitt av andre Brukere av Nettstedet. 23.3 Du anerkjenner og forstår at vi ikke gransker, godkjenner, overvåker, kontrollerer, undersøker eller verifiserer annonser eller kommunikasjon som er innlevert til Nettstedet av Nettstedets Innholdsleverandører, affiliater eller andre tredjeparter, annonsører eller brukere av nettstedet for elektronisk formidling via nettstedet. Du er derfor advart og anbefales å bruke Din egen vurdering til å evaluere annonsene og annen kommunikasjon som er tilgjengelig på eller gjennom bruk av Nettstedet før Du kjøper varer og/eller tjenester som er beskrevet på Nettstedet eller på annen måte svarer på en hvilken som helst kommunikasjon på Nettstedet. 23.4 Noe av materialet Du kan få tilgang til via linker på Nettstedet vil koble Deg til tredjeparter eller til Nettsteder av tredjepart som kan gi innhold til Nettstedet via linker. Vi har ingen kontroll over valg eller visning av slikt innhold som tilbys av tredjepart eller Nettsteder av tredjepart. Disse partene har det hele og fulle ansvaret for alt slikt innhold. 23.5 Du anerkjenner at Du forstår at vi ikke kan garantere, og heller ikke gi noen garantier for sikkerheten eller personvernet til opplysninger som Du frivillig gir til Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører, affiliater eller andre brukere av nettstedet, og at Du aksepterer at Selskapet og dets styremedlemmer, tjenestemenn, ansatte, uavhengige entreprenører, annonsører, affiliater, leverandører, agenter og advokater og deres etterfølgere er fritatt ethvert ansvar i forbindelse med bruken av slik informasjon. 23.6 Du frigjør herved Selskapet og dets styremedlemmer, tjenestemenn, ansatte, uavhengige entreprenører, annonsører, tilknyttede selskaper, leverandører, agenter og advokater og deres etterfølgere ethvert ansvar i forbindelse med innholdet og all annen informasjon, meldinger, kommunikasjon eller andre materialer Du kan motta fra Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater. 24. Ingen Representasjon, Garanti For At Nettstedet, Eller Innholdet Som Er Tilknyttet Det, Er Fri For Skadelig Eller Ondsinnet Kode. Du forstår at verken Selskapet eller noen av Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater representerer eller garanterer at Nettstedet, Innholdet eller andre filer Du kan få tilgang til eller laster ned fra Nettstedet, et hvilket som helst nettsted som har en tilknytning til Nettstedet vil være fri for virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som kan ha forurensende eller ødeleggende egenskaper ("Skadelig Kode"). Du er ansvarlig for å innlemme tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille Dine spesifikke krav til inn- og utdata, beskyttelse av datamaskinen Din og ha et middel/program til å rekonstruere data som Du kan miste på grunn av Skadelig Kode. Verken Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater påtar seg noe ansvar eller risiko forbundet med muligheten for skade på Datamaskinen din eller andre enheter gjennom Din bruk av Nettstedet, Innhold eller annet materiale Du kan få i forbindelse med det. 25. Ansvarsfraskrivelser; Ingen Garantier; Din Bruk Av Dette Nettstedet Er På Eget Ansvar. Du godtar herved at bruken av alt materiale, funksjoner og alle andre varer og tjenester levert til deg av Selskapet, og bruken av alt innhold levert av Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater blir gitt til deg på en "eksisterende tilstand”-basis, uten garantier av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for tilgjengelighet, nøyaktighet eller materialinnhold, informasjon, produkt eller tjenester eller garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, og Selskapet og Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater fraskriver seg uttrykkelig alle slike garantier. Verken Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater garanterer at funksjonene til Nettstedet eller Innholdet som tilbys av noen av de nevnte partene, samt materiale tilgjengelig på, gjennom eller i tilknytning til Nettstedet vil være feilfri, eller at eventuelle oppdagede feil kommer til å bli rettet. Under ingen omstendigheter skal Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater samt andre av selskapets leverandører, forhandlere, tilknyttede selskaper eller deres leverandører og rettighetshavere være ansvarlige overfor Deg eller noen annen person for eventuelle skader som er indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av en hvilken som helst type, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, skader etter tap av goodwill, arbeidsstans, datafeil eller en hvilken som helst annen kommersiell skade som skyldes virus, ormer, Trojanske Hester eller andre destruktive programvarer, materiale eller kommunikasjon fra Deg, andre Brukere av Nettstedet eller som følge av bruk av Innhold og Nettstedet i det hele tatt. Denne ansvarsfraskrivelsen utgjør en viktig del av denne Avtalen. Enkelte stater tillater ikke utelukkelse av visse garantier, så hvis valget av lovbestemmelser i denne Avtalen anses å ikke gjelde for dette Avsnittet, kan det hende at disse ansvarsfraskrivelsene ikke vil gjelde for deg, og du kan ha andre juridiske rettigheter, noe som varierer fra stat til stat eller jurisdiksjon. 26. Ansvarsbegrensning For Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører Og Affiliater. Utover ansvarsbegrensningene nevnt ovenfor godkjenner du også din rett til å benytte deg av Nettstedet og å få tilgang til Innhold gjort tilgjengelig av Nettstedets Innholdsleverandører og/eller affiliater. Du godtar at ethvert ansvar som kan tilskrives Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater, eller noen av deres styremedlemmer, tjenestemenn, ansatte, uavhengige entreprenører, annonsører, tilknyttede selskaper, leverandører, agenter og advokater og deres etterfølgere som et direkte eller indirekte resultat av din bruk av Nettstedet og/eller Innhold fra Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater, noe som inkluderer, men er ikke begrenset til, ytelsesproblemer, feil, unnlatelser, avbrudd, sletting, drifts- og overføringsforsinkelser, feil på kommunikasjonslinjen, tyveri, ødeleggelse eller uautorisert tilgang, endringer eller bruk av register, enten for kontraktbrudd, uaktsomhet eller en hvilken som helst annen årsak eller handling, skal være strengt begrenset til den mindre sum av (1) den avgiften som ble betalt av Deg for å få tilgang til Nettstedet eller det Innholdet som er tilgjengelig for Deg på Nettstedet eller (2) femti Euro (€50,00). Visse stater tillater ikke begrensning eller fraskrivelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader. Uavhengig om en slik begrensning eller annen begrensning på ansvarsbegrensningen som er fastsatt i denne avtalen gjelder for Deg, bekrefter Du og godtar Du at det er partenes uttrykkelig hensikt at ansvarsbegrensningene fremsatt i dette Avsnittet og andre steder i denne Avtalen skal tolkes så bredt som det er tillatt i henhold til gjeldende lov. 27. EN GENERELL UTGIVELSE UTVIDER SEG IKKE TIL KRAV SOM KREDITOREN IKKE VET OM ELLER MISTENKER FORELIGGER VED DET TIDSPUNKTET DA UTGIVELSEN SKJER, SOM, HVIS KREDITOREN HAR KJENNSKAP TIL DEM, MÅ HA HATT EN AVGJØRENDE BETYDELSE FOR FORLIKET MED SKYLDNEREN. 28. Samarbeid Med Politimyndigheter. Selskapet, alle Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater forbeholder seg retten til å fullt ut samarbeide med politimyndigheter og domstoler som ber eller instruerer Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører og/eller affiliater å utlevere identiteten eller andre opplysninger knyttet til en hvilken som helst person som bruker eller som har brukt Nettstedet eller fått tilgang til Innhold på eller tilknyttet Nettstedet. Ved å akseptere denne Avtalen og å bruke Nettstedet, avstår du fra muligheten til å holde Selskapet, Nettstedets Innholdsleverandører og affiliater samt operatørene av Nettstedet skyldige/ansvarlig som følge av handlinger utført av de ovenstående som et resultat av eventuelle politimyndigheters etterforskninger. 29. Meldinger Til Selskapet Eller Brukermeldinger fra Nettstedet for å autorisere Bruker kan komme til å sendes elektronisk eller gjennom publisering på Nettstedet. Kommunikasjon fra Deg til Selskapet kan skje med elektroniske meldinger eller vanlig post, med mindre annet er oppgitt i Avtalen. Alle spørsmål, klager og meldinger til Selskapet gjennom elektronisk post skal sendes til Kundeservice på: support.bareflort.no 30. Hele Avtalen. Denne avtalen sammen med alle avtaler Du kan ha eller kommer til å inngå i fremtiden med Selskapet, Nettsteds Innholdsleverandører og/eller affiliater angående Innhold gitt til deg på, i eller via Nettstedet, eller i tilknytning til tjenestene som tilbys av Selskapet, inneholder hele avtalen mellom Deg og Selskapet om din tilgang til og bruk av Nettstedet, Innholdet og alt annet materiale og tjenester som er tilgjengelige i, på, via eller i tilknytning til Nettstedet og alle funksjoner som er direkte og indirekte relatert til Nettstedet. Denne Avtalen erstatter alle tidligere skriftlige og muntlige forståelser, skrifter og representasjoner, inkludert de fra tredjeparter eller andre personer. Denne Avtalen kan når som helst endres av Selskapet gjennom å oppdatere den elektroniske versjonen på Nettstedet bareflort.no. 31. Tvisteløsninger; Valg Av Lov; Du er enig i at denne Avtalen og alle tvister eller kontroverser av noe slag som oppstår under eller i relasjon til materialene, tjenestene eller funksjonene tilgjengelige på, gjennom, i forbindelse med eller på noen måte knyttet til Nettstedet, noe innhold eller tjenester som tilbys av Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater og/eller denne Avtalen, skal alle styres av og tolkes i henhold til lovene på KYPROS. 31.1 Valg Av Lov. Du er dessuten enig i at, uansett eventuelle lover og regler i et annet land eller jurisdiksjon som ville innebært at dette landets lovverk skulle bli gjort gjeldende, alle bestemmelser i denne Avtalen og alle saker eller uoverensstemmelser som stammer fra eller er knyttet til denne Avtalen, eller rettighetene eller forpliktelsene til partene, skal utelukkende avgjøres av lovene på KYPROS. 31.2 Megling. Eventuelle tvister eller kontroverser av noe slag, noe som inkluderer, men ikke er begrenset til, ytelse, plikt eller ansvar som oppstår i forbindelse med, eller som er relatert til denne Avtalen, som ikke først er løst uformelt, skal avgjøres ved bindende voldgift på Kypros i samsvar med regler for riktig jurisdiksjon. Den endelige beslutningen i en slik voldgiftsprosedyre skal kunne likestilles med en dom av en domstol med kompetent jurisdiksjon, forutsatt at en slik dom ikke er i strid med vilkårene og bestemmelsene herom. Oppmannens (eller oppmennenes) jurisdiksjon med hensyn til juridiske saker skal bare være begrenset av lovgivningen på Kypros. Uten hensyn til det foregående, skal alle tvister, som partene ikke klarer å løse uformelt og som ut fra omfanget av saker i voldgiftsdommerens jurisdiksjon, løses ved en egen tvisteløsningsprosess der Selskapet etter eget skjønn har rett til å velge en ny oppmann. 31.3 Sted og jurisdiksjon. Du og Selskapet er herved enige om at stedet for alle juridiske tvister, kontroverser eller rettslige krav av noe slag som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal være på KYPROS. Du og Selskapet er enige om at i tilfelle eventuelle rettssaker i forbindelse med denne Avtalen, skal stedet for slike rettssaker være på KYPROS. Du samtykker herved og fastsetter jurisdiksjonen til Domstolene på Kypros. 32. Medlemstvister: bareflort.no hverken etterspør eller kontrollerer opplysningene som oppgis av et Medlem og som kan bli gjort tilgjengelig gjennom vårt system. Du kan oppleve andre brukeres opplysninger som støtende, skadelige, unøyaktige eller villedende. Hvis dette er tilfellet, vennligst be om en profilgjennomgang ved hjelp av linken som er oppgitt på medlemmets profilside eller på forskjellige andre steder på Nettstedet. Bruk forsiktighet og sunn fornuft og være oppmerksom når du bruker Nettstedet vårt. Du er eneansvarlig for samspill med andre Medlemmer på bareflort.no. Ettersom bareflort.no ikke blander seg inn i medlemsinteraksjoner, hvis du i tilfelle skulle bli innblandet i en tvist med en eller flere Medlemmer eller de som har publisert, sett eller brukt informasjon på Nettstedet bareflort.no, så har ikke bareflort.no, inkludert dets tjenestemenn, direktører, agenter, datterselskaper, morselskap og ansatte noe erstatningsansvar for skader (faktiske skader og følgeskader) av noen som helst type og natur, både kjente og ukjente, forutsette og uforutsette, omtalte og ikke-omtalte skader som oppstår som følge av slike tvister. 33. Gjennomførbarhet Av Bestemmelser. Du og Selskapet er enige om at dersom noen bestemmelse i denne Avtalen anses å være uhåndterlig av en hvilken som helst grunn, skal en slik bestemmelse bare endres i den grad det er nødvendig for å gjøre det gjennomførbar og alle andre deler av denne Avtalen skal fortsatt ha full kraft og effekt (dvs. hvis en del av denne Avtalen er ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke gjennomførbar, vil kun denne delen kunne ses bort fra, og vil ikke ha noen påvirkning på gyldigheten og håndhevelsen av de resterende bestemmelsene). 34. Ikke-fraskrivelse. Du aksepterer og godtar at hvis Selskapet, noen av Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater eller noen av oppdragsgiverne eller etterfølgere av disse ikke klarer å håndheve noen av de spesifikke bestemmelsene i denne Avtalen, skal ikke dette oppfattes som en opphevelse, utelukkelse eller et hinder mot håndhevelse av en slik bestemmelse ved et senere tilfelle, eller innebære at man avstår fra, forhindrer eller innskrenker utførelsen av andre rettigheter i henhold til denne Avtalen. 35. Bekreftelse Av Avtale; Du Bekrefter At Du Har Lest Hele Denne Avtalen. Ved å klikke på en link som har som hensikt å bekrefte at du aksepterer denne Avtalen, (gjennom å klikke på akseptknappen), ved å fortsette å bruke Nettstedet og/eller en hvilken som helst tjeneste eller annen funksjonalitet som er tilgjengelig på eller via Nettstedet, eller ved å skaffe Innhold fra Nettstedets Innholdsleverandører, bekrefter Du at Du har lest hele Avtalen og at Du godtar alle vilkårene, betingelsene, garantiene og andre bestemmelser. Du er dessuten enig i at Din bekreftelse og aksept av denne Avtalen fornyes hver gang Du bruker ditt kredittkort for å betale avgifter og hver gang Du går inn på begrensede deler av Nettstedet. 36. Ingen Rettigheter Foreligger Til Å Skaffe Innhold Eller Bruke Deler Av Nettstedet Forbeholdt Kun Voksne Uten Akseptering Av Denne Avtalen I Sin Helhet. Du erkjenner og godtar at med mindre Du er uttrykkelig enig i alle vilkårene i denne Avtalen, har Du ikke rett til å få tilgang til Selskapets, eller dets agenters, datamaskiner samt servere for å laste ned, eller på annen måte bruke Nettstedet for å få tilgang til "kun voksne"- delene av Nettstedet, å bruke tjenester som tilbys eller på en eller annen måte leveres gjennom Nettstedet eller gå til anskaffelse av Innhold fra Selskapet og Nettstedets Innholdsleverandører eller affiliater. 37. Gjensidig Utarbeidet Forhandlingsalternativ; Avsnittets overskrifter. Med hensyn til konstruksjon og fortolkning av denne Avtalen anses både Du og Selskapet å ha gjensidig utarbeidet denne Avtalen og alle deler derav. Hvis du ønsker å forhandle frem andre vilkår eller på annen måte endre denne Avtalen før du gir Ditt samtykke til den, vennligst kontakt selskapet på: P.O. Boks 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica. Du bekrefter og aksepterer herved at dette ikke er en standardavtale, og for å gi Selskapet mulighet til å gi Deg tilgang til å bruke Nettstedet så erklærer Du herved at Du ikke skal utstede krav eller gå til rettslige skritt og hevde at denne Avtalen er en standardavtale eller er urimelig på en eller annen måte. Dette er en juridisk kontrakt. Som med alle juridiske kontrakter, anbefales du å skaffe deg passende juridisk rådgivning før du inngår denne Avtalen. Du anerkjenner og godtar at Selskapet ikke krever at du inngår denne Avtalen uten å ha tilstrekkelig tid og mulighet til å konsultere en advokat. Du bekrefter herved at Du enten har konsultert en advokat før du godtar bestemmelsene i denne Avtalen, eller Du har uttrykkelig og bevisst valgt å ikke søke juridisk rådgiver. Overskrifter og underoverskrift i denne Avtalen er kun satt inn for enkelhets skyld og skal ikke anses som en del av Avtalen eller ha påvirkning på den.