bareflort.no - NETTUTSENDINGER

Viktig informasjon vennligst les!

NETTUTSENDINGER: bareflort.no BENYTTER SEG AV VIRTUELLE PROFILER SOM IKKE KORRESPONDERER TIL FAKTISKE MEDLEMMER.

bareflort.no oppfordrer Deg til å bruke tjenestene til NETTUTSENDINGER for å forbedre kommunikasjonen, underholdningen og Din totale opplevelse og fornøyelse på nettstedet.

En NETTUTSENDING kan være en digital skuespiller, avatar eller en syntespian (for eksempel en datamaskingenerert "person" eller "figur"). NETTUTSENDINGER kan være ansatt av bareflort.no eller en tredjepart for å forbedre din nettopplevelse. For eksempel kan en NETTUTSENDING gi en elektronisk introduksjon til nye eller eksisterende bareflort.no funksjoner eller funksjonaliteter samt fraråde upassende oppførsel.

Ved å godta og akseptere disse Vilkårene bekrefter Du at Du forstår og godtar NETTUTSENDINGS-tjenesten. Du erkjenner at Du forstår at noen profiler og Medlemmer som vises ikke er faktiske medlemmer på nettstedet. NETTUTSENDINGER er ikke knyttet til andre brukere av nettstedet, men sendes til Deg i et forsøk på å fremme bredere fornøyelse, ytterligere aktivitet og større deltakelse på alle våre Tjenester. DU KAN NÅR SOM HELST AVSLUTTE ABONNEMENTET ELLER KOMME MED FORESPØRSEL OM Å IKKE DELTA I NETTUTSENDINGSTJENESTEN VED Å KONTAKTE kundservice.

NETTUTSENDINGS-tjenestene kan inkludere publisering av informasjon, bilder og/eller kommunikasjon rettet mot Deg. Slike meldinger kan være utformet som tillatt kommunikasjon på nettstedet.

Utplasseringen av våre NETTUTSENDINGS-tjenester har som formål å tilrettelegge for Kontoutvikling, forbedre opplevelsen til brukeren, Medlemmer og/eller Abonnenter, muliggjør intern nettverksanalyse, kvalitetskontroll, opplyse og underholde brukere, Medlemmer og/eller Abonnenter og/eller sikre konformitet til disse Vilkårene.

NETTUTSENDINGS-tjenesten brukes også til å gi analyse, tilbakemelding, trender, mønstre, sosiale gjengivelser og informasjon som et hjelpemiddel til å overvåke systemet vårt og overholde våre driftsstandarder.

Ved å godta disse Vilkårene, bekrefter og godtar du at informasjon eller bilder som vises til deg via en NETTUTSENDINGS-profil ikke er relatert til en faktisk person, men har blitt inkludert for de ovennevnte formålene.

Du forstår, anerkjenner og godtar at eventuell involvering eller kommunikasjon med vår NETTUTSENDING kan overvåkes for å administrere konformitet med disse Vilkårene. Vi forbeholder oss også retten til å benytte NETTUTSENDINGER i Nettstedets Tjenester nå og/eller i fremtiden.

Videre, ved å godta disse Vilkårene, forstår du, bekrefter og aksepterer at NETTUTSENDINGEN kan kontakte både gratis Medlemmer og betalte Abonnenter via tekstbasert kommunikasjon enten på nettstedet og/eller via e-postvarsler for å øke aktiviteten og overvåke overholdelsen av disse Vilkårene.

Våre NETTUTSENDINGS-profiler har tillatelse til, men er ikke forpliktet til, å overvåke innholdet og materialet lagt til Nettstedet og omkringliggende Kontoer. Eventuelle mistenkelige kontoer som kan sette våre medlemmer i fare vil bli fjernet uten nøling for å gi den best mulige og sikreste Tjenesten.

Hvis Du svarer på, eller påbegynner kommunikasjon eller samspill med våre NETTUTSENDINGER, forstår, anerkjenner og aksepterer du at alle svar eller utvekslinger mellom NETTUTSENDINGEN og Deg er utelukkende til underholdningsformål og vil ikke resultere i et fysisk møte mellom NETTUTSENDINGEN og deg, men er for å formidle Din overholdelse av disse Vilkårene samt stimulere Din aktivitet gjennom Tjenestene.

På samme måte setter Du pris på og forstår at enhver kommunikasjon fra NETTUTSENDINGEN kan sendes til flere kontoer på samme eller tilsvarende tid(er). I tillegg forstår du at du ikke er garantert et svar eller samspill med noen av våre NETTUTSENDINGER eller andre brukere av nettstedet.

NÅR DU HAR OPPRETTET EN KONTO PÅ NETTSTEDET, FORSTÅR DU OG ANERKJENNER AT ENHVER BETALENDE ABONNENT VIL HA MULIGHETEN TIL Å AVSLUTTE NETTUTSENDINGENE PÅ EGEN DISKRESJON.

bareflort.no anerkjenner at noen betalte Abonnenter vil ha mulighet til å forhindre kommunikasjon fra disse NETTUTSENDINGENE. Dette virtuelle Samspillet kan enkelt slås av ved å sende en forespørsel til vår kundservice.

Vær oppmerksom på at hvis en Abonnent slår av NETTUTSENDINGENE, kan ikke vårt supportteam fullstendig overvåke alle brukeres konformitet til disse Vilkårene.